Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

845

Δεν θυμάμαι πόσο χείλη έχω φιλήσει,
ούτε πόσο φόρες έχω φάει προσαγωγή,
δεν θυμάμαι τον αριθμό της ταυτότητας,
δεν θυμάμαι το pin μου,
δεν θυμάμαι τον αριθμό του τηλεφώνου μου,
δεν θυμάμαι πως σε λένε,
δεν θυμάμαι τίποτα,
θυμάμαι μόνο αυτό που τελειώνει σε 845.

Επίσης Δομιανέ
που αν σου κόψουν το ρεύμα,
δεν σε πειράζει γιατί έχει το φεγγάρι,
ΨΟΦΑ!
Η γριά στο διπλανό σπίτι
έχασε τη ζωή της γιατί είχε το φεγγάρι
και δεν είχε ρεύμα για την συσκευή οξυγόνου.